Financieel Verslag 2014

Inkomsten

Bijdragen vnl v leden
3.738
collectemunten
1.335
collectemunten in omloop
– 46
Giften
1.000
Rente
294,80
Collectes kasgeld
1.374,96
Totaal
7.696,76

Uitgaven

Sprekers
3.989
Goede doelen
3.600,47
Orgelspelen
1720
Bijbelstudies
630
Groenh college
411,87
Verzkeringen
401,74
Buurtmaaltijden
315,65
Feestdagen
294,07
Contributies
190
Bankkosten
126,90
Website
119,48
zangboeken
85
Jubileum
60
presentatiedag VEG
51,42
Koffietafel etc.
18,03
niet te verifieren
– 3,94
Totaal
12.009,69