Staat baten & lasten 2020

Inkomsten

Bijbelstudies
28,25
Bijdragen vnl v leden
4.980,00
Boekentafel (opbrengst)
13,65
collectemunten
925,00
collectemunten in omloop
– 99,00
Collectes kasgeld
1.216,25
Collectes per bank Goede D.
2.119,57
Giftes per bank
200,00
Kerst e.a.
351,59
Maaltijden Interact Contour
0,00
Rente
0,00
Totaal
9.735,31

Uitgaven

Aeres
375,00
Bankkosten
155,91
Bijbelstudies
300,00
Buurtmaaltijden
100,65
Contributies
0,00
Doopdienst/belijdenis
0,00
Feestdagen
190,88
Goede Doelen
4.418,13
Kindernevendienst
0,00
KOffietafel etc. 
37,08
Maandblad
0,00
Munten niet af te storten
2,00
Niet te verifieren
19,79
Orgel/gitaar begeleiding
50,00
Rouwdienst
0,00
Sprekers
2.247,50
Verzekeringen
402,12
Website
129,59
Zangbundels
82,25
Totaal
8.428,65