Staat baten & lasten 2021

Inkomsten

Bijbelstudies
0,00
Bijdragen vnl v leden
4.215,00
Boekentafel (opbrengst)
13,65
collectemunten
925,00
collectemunten in omloop
– 70,00
Collectes kasgeld
1.364,65
Collectes per bank Goede D.
1.587,17
Giftes inz. Doopdienst
150,00
Kerst e.a.
0,00
Maaltijden Interact Contour
32,90
Rente
0,00
Totaal
8.218,37

Uitgaven

Aeres
275,00
Bankkosten
182,04
Bijbelstudies
0,00
Buurtmaaltijden
0,00
Contributies
0,00
Doopdienst/belijdenis
305,03
Feestdagen
7,50
Goede Doelen
3.867,67
Kindernevendienst
0,00
KOffietafel etc. 
193,60
Maandblad
0,00
Munten niet af te storten
0,00
Niet te verifieren
0,00
Orgel/gitaar begeleiding
0,00
Rouwdienst
0,00
Sprekers
2.366,25
Verzekeringen
402,12
Website
14,52
Ziekte
17,85
Zangbundels
25,94
Totaal
7.674,91