Nieuws uit de gemeente

Overdenking

18 jan 2022

Het LICHT blijft schijnen, altijd!

Het kerstfeest ligt alweer achter ons en dat feest hebben we helaas niet samen uitbundig kunnen vieren door alle beperkingen met het corona – virus. Natuurlijk hebben we dat wel in onze gedachten gedaan en stilgestaan bij de komst van Jezus, de Verlosser, naar deze wereld. Hoe de wereld het kerstfeest ook viert, het blijft het feest van Zijn geboorte. Dat herinneren we ons en daar hebben we bij stilgestaan. Wat een zegen dat we Zijn komst weer mochten gedenken. Daaruit mogen we ook onze hoop en verwachting uitspreken. Hij kwam om de wereld te verlossen.

Ook oud- en nieuwjaar ligt alweer achter ons. Ook dat is in alle soberheid gevierd. Met alle beperkingen. En op die momenten besef je eens te meer wat het betekent om “alleen” te zijn of om de feesten te vieren zonder de geliefden om je heen. Eens te meer besef je dan hoe belangrijk familie of goede vrienden zijn. En hoe belangrijk het is om de relatie goed te houden. Dat is ook de opdracht die Jezus ons geeft. Dat Zijn liefde voor jou door mag worden gegeven naar de mensen om je heen.

Dat betekent ook dat je door Zijn liefde voor jou, de ander accepteert en respecteert. Zeker nu standpunten zo gemakkelijk verharden. Laten we zorgen voor wederzijds begrip, ook al denken we soms anders over bepaalde situaties. Het kan en mag niet zo zijn dat we, als Christenen, niet meer samen door één deur kunnen. Laten we op Jezus gericht blijven en Hem volgen en dienen in liefde.

Laatst zag ik in de school waar we kerken, onderstaande spandoek hangen.

En ik vind dat een mooie slogan, voor ons als Christenen. Laten we die lichtdragers in de wereld zijn. Niet door een lamp of een kaarsje (wat tegenwoordig zo gangbaar is) aan te steken, maar om Zijn LICHT in de wereld te laten schijnen. Dat Jezus zichtbaar wordt door ons heen. Dat Zijn licht door ons heen mag schijnen en andere mensen opmerkzaam worden door ons gedrag. Zijn liefde voor de mensheid zichtbaar wordt en dat daardoor duidelijk wordt waarom Jezus naar deze aarde gekomen is. 

Steek jij daarom Zijn licht aan? Vormen we zo samen Zijn LICHT-brigade? En zoals je weet, gaat een vuur alleen maar helderder branden als het groter wordt. Een klein lichtje kan heel verhelderend zijn, maar alle lichtjes bij elkaar maken een groter licht en wordt duidelijker zichtbaar.

Denk maar aan een vuurtoren. Een baken van zekerheid voor de schepen op zee. Bij dat licht ben je zeker van een veilige haven. Zo wil Jezus onze lichtbron zijn. Hij is onze veilige haven. En dan mogen wij dat licht van Hem verder verspreiden.

Ik hoop en bid dat we als kleine gemeente zo’n lichtbron mogen zijn in deze donkere wereld. Zeker ook in 2022. Een nieuw jaar te gaan. Nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Grijpen we de kansen om Zijn licht te verspreiden? Maken we samen één groot licht? Of blijven we het allemaal met ons eigen kleine lichtje doen? Laten we trouw zijn aan wat God van ons vraagt. Samen te zijn in Zijn naam en Hem alle eer geven. Zijn licht blijft altijd schijnen.

Een lied van Elly & Rikkert Zuiderveld zegt:

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen

God is goed
God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen

God is goed

 

Yte [Oudsten]