Steun ons

Als u onze gemeente wilt ondersteunen met een gift, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening: 

NL81 INGB 0007 7403 26
t.n.v.: 
V.E.G. Almere

Bedankt!