Over Vrije Evangelische Gemeente

De Veilige Haven

De Vrije Evangelische Gemeente ‘de Veilige Haven’ Almere is een vrije autonome gemeente met als enige Heer: Jezus Christus. De gemeente heeft als hoogste bestuurlijke orgaan de ledenvergadering.

Het doel van de gemeente is het verkondigen van Het Evangelie opdat mensen tot geloof komen in Jezus Christus. Ook wil de gemeente de leden opbouwen in het geloof en het geloof in de Here Jezus Christus met elkaar beleven in liefde en dienstbaarheid.

Samenkomst
De diensten worden gehouden in het Aeres VMBO – MBO te Almere. Elke zondag is er een dienst die om 10.00 uur begint. Tijdens de dienst is er een crèche voor kinderen tot 4 jaar. 

Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie waarbij de onderlinge contacten kunnen worden versterkt.

Als u thuis een dienst wilt beluisteren, kunt u een CD bestellen.

Oudste
Onze oudste is Y. Oosterhoff.